Courses taught at the University of Oslo

GEO1100 Jordens utvikling (Evolution of the Earth system) (2020, 2021-)

GEO4012/4014 Academic writing and presentation (2021, 2022-)

GEO3000 Bachelor Thesis in Geosciences (2020, 2021, 2022-)

GEO3010 Field and mapping course, modules on maps/profiles, metamorphic and igneous rocks (2022)

Science communication PhD/Postdoc DEEP  short course in outreach (2021). I taught a module in “How to get started with outreach”

GEO-DEEP9400, DEEP short course on fluids in the crust. I taught a module on “sills and contact metamorphism in sedimentary basins” (2020, 2022)

GEO-DEEP9500, DEEP course on Large igneous provinces and their environmental impact, organized by me, with DEEP assistance (2017). Taught modlues on mass extinctions and climate change, and sills and contact metamorphic degassing.

MNKOM3000/4000 Formidling og vitenskapsjournalistikk (2013-2016)

MNKOM9010 Science communication, PhD level (2014)

Selected lectures and talks

Hvordan skrive masteroppgave. Foredrag på NTNU for masterstudenter i realfag, arrangert av Tekna. 25.10.2017, Trondheim.

Peptalk om forskningsformidling. Seminar om forskningskommunikasjon for forskere ved Univ. Oslo, 17.01.2016, Soria Moria hotell, Oslo.

Forskningsformidling som en del av forskningsprosessen. Konferanse om forskningskommunikasjon, Tekna, 15.06.2016, Oslo.

Å skrive populærvitenskapelig. Fagforfatterstudiet ved Høgskolen i Oslo, 29.04.2016.

Master writing. Fredag 12. februar 2016: Skrivekurs (masteroppgaver) på Arkitekthøgskolen i Oslo.

Master thesis writing. Torsdag 29. oktober 2015: Skrivekurs (masteroppgaver) på Arkitekthøgskolen i Oslo.

The essay. Forelesning om essays på et formidlingskurs for realister (Forbio-kurset) på Blindern. Onsdag 16. september 2015.

Social media. Forelesning om sosiale medier på et formidlingskurs for realister (Forbio-kurset) på Blindern. Fredag 18. september 2015.

Åtte teser for forskningsformidling. Foredrag om forskningsformidling på et seminar på Høgskolen i Østfold (for doktorgradsstudenter). Torsdag 08. oktober 2015.

Communicating science. Given at the PhD/Postdoc Day at CEES/UiO, the Norwegian Academy of Science and Letters, Oslo, 11.05.2015.

Outreach and your research career. Given at the PhD Forum at the Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo, 21.04.2015.

Popular science as part of the research project. Spring academic seminar series at the Norwegian University of Life Sciences, Ås, 20.02.2015.

How outreach can benefit your research career. Spring academic seminar series at the Norwegian University of Life Sciences, Ås, 06.03.2015.

Akademisk skriving: Hvordan skrive en masteroppgave. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, 06.03.2015.

Allmennrettet sakprosa – å håndtere eget og andres fagfelt. Fagforfatterstudiet ved Høgskolen i Oslo, 26.03.2014.

Om å skrive sakprosa for allmennmarkedet. Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo, 19.03.2014.

Outreach and research dissemination. PhD and Postdoc seminar at VISTA, the Norwegian Academy of Science and Letters, Oslo, 11.06.2013.

Den allmennrettede fagbokens utfordringer – å håndtere eget og andres fagfelt. Fagforfatterstudiet ved Høgskolen i Oslo, 20.04.2012.

Svensen, H.H. Om antropocen. Foredrag og samtale med Sunniva Stokken. Sted: BOA (Billedkunstere i Oslo og Akershus). Hansketorget, Oslo. 04.09.2018.

Svensen, H.H. The antropocene concept and humans as a geological process. Foredrag ved et PGP-arrangement i Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo. 08.12.2017.

Svensen, H.H. Antropocen og den dype tiden. Foredrag ved faglig-pedagogisk dag ved Univ. Oslo. 02.10.2017.

Svensen, H.H. Dette bør du vite om menneskets tidsalder. Foredrag ved Drammen folkeakademi. 30.08.2017.

Svensen, H.H. Hva er antropocen? Foredrag ved Earth Hour-markeringen på Granavollen, Hadeland. 25.03.2017.

Svensen, H.H. En røff guide til antropocen. Foredrag ved årsmøtet til Hadeland museumslag, Hadeland. 21.03.2017.

Svensen, H.H. En røff guide til antropocen. Foredrag arrangert av Norsk geologisk forening, holdt i Realfagsbiblioteket, Universitetet i Oslo. 02.02.2017.

Svensen, H.H. Fra holocen til antropocen? Foredrag med debatt, arrangert av Human-Etisk Forbund. Litteraturhuset i Oslo, 16.11.2016.

Svensen, H.H. (2016) Menneskets tidsalder. Foredrag på årsmøtet til Miljøringen, et nettverk for forurensning av grunn og sedimenter. Oslo, 14.03.2016.

Svensen, H.H. (2015) Anthropocene, or the age of man. Ultimafestivalen, 18.09.2015.

Samtale om antropocen-begrepet, med Audun Lindholm. Kapittelfestivalen i Stavanger. Fredag 19. september 2014.

Foredrag om naturkatastrofer for lærere i geofag, Fagpedagogisk dag, Blindern. Onsdag 24. september 2014.

Forskning og følelser. Paneldebatt med opplesning, Forskningsdagene. Fredag 26. september 2014.

Klimaendringer. Litteraturfestivalen i Akershus, foredrag og debatt om klimaendringer. Uken 20-25 2014. oktober, Asker og Ski.

Norsk natur. Foredrag på Norsk faglitterær forenings konferanse for oversettere. Søndag 2. november 2014.

Fracking. Formiddagsmøte, Videnskapsakademiet, 07.05.2014.

Jordens utvikling og dannelsen av fjellkjeder: hva er det vi ikke vet? Seminar for geografilærere arrangert av Cappelen Damm, 29.04.2013.

Norske fjell. Foredrag i kulturhuset i Molde i anledning arrangementet «Popvit». 28.01.2013.

Sakprosa som forskningsformidling. Foredrag og diskusjon ved årsmøtet til Norsk faglitterær forfatterforening, Oslo, 16.03.13.

Om klimaskepsis i akademia. Miljøstiftelsen Zero, Oslo, 09.09.2013.

Om fjell og fjellkjeder. Oslo Bokfestival, 13.09.2013.

Fjellkjeden vår. Bergen, Geologiens dag, 14.09.2013.

Forskeren som superstjerne. Litteraturhuset i Oslo. Arrangement om formidling og stipender (Kopinor), 16.09.2013.

Om fjell og fjellkjeder. Bergverksmuseet i Kongsberg, 17.09.2013.

Deep time of the Arctic. Berlin, Humboldt Universität. Arktis og naturens arkiver. 19.09.2013.

Forskeren som superstjerne. Litteraturhuset i Bergen. Arrangement om formidling og stipender (Kopinor), 24.09.2013.

Forskeren som superstjerne. Folkebiblioteket i Trondheim. Arrangement om formidling og stipender (Kopinor), 25.09.2013.

Fjell, litteratur og formidling. Pensjonistuniversitetet, Holmestrand 04.11.2013.

Fjell, litteratur og formidling. Pensjonistuniversitetet, Sandefjord 12.11.2013.

Om vulkaner, masseutryddelser og feltarbeid i Sibir. Ullern Seniorsenter, 01.02.2012.

Da Afrika og Sør-Amerika skilte lag: Alexander du Toit og kartleggingen av kontinentene. Alfred Wegener-seminar, UiO. 08.02.2012.

Bergtatt: En bok blir til. Seniorklubben til Aschehoug Forlag. 06.03.2012.

Fjell og litteratur. Deltakelse på Bjørnsonfestivalen i Molde, august 2012 (invitert), samtalte med Stein P. Aasheim om fjell og litteratur.

Fjellenes verden. Hovedtaler for et seminar om fjell og filosofi (Tankerangling), Dovrefjell, august 2012 (invitert).

Derfor blogger jeg. Fra forskning til forside v. 6.0, arrangert av forskning.no. 13.11.2012.

Fjell og fjellkjeder. Foredrag om fjell på Ullern Seniorsenter, 21. november

Geologi og verden. Forelesning Litteraturhuset i Oslo, «Naturfag for voksne», 8. desember 2012

Dommedagsgeologi. Arrangement i kulturhuset i Tønsberg, arrangert av Tankerangling. 21.12.2012.

Vulkaner, klima og masseutryddelser. Rotary Skøyen, 22.06.2011.

Historiske klima og miljøkatastrofer. Klimafestivalen, UiO, 21.05.2011.

Om dannelse av fjell. Fjellitteraturfestivalen på Finse. 16.10.2011.

Naturkatastrofer i et samfunnsperspektiv. Filosofikafeen i Fredrikstad, 17.03.2010.

From burning bushes to mud and ash: A journey through the fascinating world of volcanoes. Foredrag under julemøtet til Norsk petroleumsforening, 02.12.2010. (>300 tilhørere)

Jordens utvikling, vulkaner og feltarbeid i Sibir. Foredrag for 80 elever ved Disen skole; 20.10.2010.

Vulkaner, jordens store kriser, og hva vi fant under en ekspedisjon til det østlige Sibir. Foredrag på Homansbyen eldesenter; 29.09.2010.

Naturkatastrofene med betydning for vår tid. Bjørnegildet, Universitetet i Oslo, 14.02.2007.

Hvor galt kan det gå? Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, 12.12.2007.

Naturkatastrofer og samfunn. Beredskapsforum for samfunnssikkerhet og digital samhandling, 20.11.2007, Hotel Continental, Oslo. Arrangert av Geodata AS.

Global climate changes and mass extinctions caused by intrusive volcanism? Euroscience open forum, Munich, 17.06.2006.

Naturkatastrofenes historie. Rotary Skøyen, Oslo, 13.09.2006.

Naturkatastrofenes historie. “Fremragende aften”, Norges Forskningsråd, Oslo Konserthus, 27.09.2006.

Naturkatastrofenes historie. Rotary Majorstuen, Oslo, 29.09.2006.

Naturkatastrofenes historie. Litteraturfestivalen i Vestfold, 08.11.2006.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s