CV

Henrik H. Svensen – Curriculum Vitae

2016

                                              

Forsker ved: Senter for jordens utvikling og dynikk, Universitetet i Oslo

E-mail: henrik.svensen (a) mn.uio.no

Web: henriksvensen.wordpress.com

Twitter: @henriksvensen

Utdannelse: Dr. Scient i geologi (2000), Research Professor siden 2009

Stilling: Eksternt finansiert og midlertidig ansatt siden 2001 (post PhD)

 

Høydepunkter

 • Formidlingsprisen fra Norsk geologisk forening (2015)
 • Artikkel i Nature (2004) som ble verdens mest siterte innen sitt felt (sciencewatch.com)
 • Kursansvalig og underviser på MNKOM3000/4000 (det første semesterkurset i formidling ved et norsk universitet)
 • Har skrevet to populærvitenskapelige bøker (oversatt til seks språk)
 •  ‘Yngre fremragende forsker’, NFR (2007-2011)
 • NFR/ERC-stipend (2012-2016)
 • H-index på 26 (Google Scholar), ca 3000 siteringer og  >60 scientific papers
 • Spaltist i Morgenbladet siden 2012.
 • Startet Norges første internet-magasin for forskningsformidling (www.viten.com) i 2000.
 • Aktiv formidler av egen og andres forskning i 16 år.

Komitéarbeid

 • Jurymedlem for forskningsrådets formidlingspris (2009-2011)
 • Jurymedlem for tildeling av debutantstipend fra Norges faglitterære forfatterforening (2012-14).
 • Redaksjonsmedlem i Nytt Norsk Tidsskrift (2016-).
 • Medlem i det Faglitterære fonds styre, Norges faglitterære forfatterforening (NFF) (2015-).
 • Medlem av universitets- og høgskolerådet i NFF (2016-)
 • Med i programkomiteen til Norsk sakprosafestival 2015 og 2016
 • Med i en arbeidsgruppe ved MN-fakultetet for å forslå nye tiltak for å bedre formidlingen fra fakultetet og studentrekrutteringen (2013).
 • Med i en arbeidsgruppe ved MN-fakultetet for utvikling av integrert profesjonell kompetanse i studieplaner (V15).
 • Vara til Universitetsstyret, Universitetet i Oslo (2016-17).
 • Medlem i lærebokutvalget, Univ.- Høgskolerådet (2016-).

 

Utdannelse:

90-93    Cand. Mag. in Geology, University of Oslo (UiO). Bedrock geology and geochemistry. Courses in chemistry, mathematics, physics and informatics.

1996          Cand. Scient. in geology/petrology, from the UiO, with the thesis: “A phase petrological analysis of contact metamorphism of lower Palaeozoic sedimentary rocks from the Oslo graben, Norway”.

96-00    Dr. Scient. with the thesis: “Fluids trapped in the shallow and deep crust during the Caledonian orogeny in western Norway: Fluid sources and mineral-fluid interactions”, from the UiO (22/6-00). Funded by a personal grant from the Norwegian Research Council.

2001     First degree course (“grunnfag”, one year duration) in the History of Ideas, UiO.

 

Populærvitenskapelige bøker

 Svensen, H. (2006) Enden er nær. Om naturkatastrofer og samfunn. Aschehoug, 280 sider, ISBN: 8203232426.

Svensen, H. (2009) The End is Nigh. Reaktion Books, UK. Paperback in 2012.

Svensen, H. (2010) Storia dei disastri naturali. Odoya, Bologna, Italia.

Svensen, H. (2010) Krayat e blizo. Perseus Books, Bulgaria.

Svensen, H. (2013) Published in Ukraine by Calvaria Publishing House.

Svensen, H. (2016) published by Premedia group, Bratislava, Slovakia.

Svensen H. (2011) Bergtatt. Fjellenes historie og fascinasjonen for det opphøyde. Aschehoug, 295 sider. ISBN: 978-82-03-29195-1. Paperback in 2012.

Svensen, H. (2012) Na vrcholoch. Premedia, Bratislava, Slovakia.

Svensen, H. (2013) Storia delle Montagne. Odoya, Bologna.

Svensen, H. (2015) Argo publisher,Tsjekkia.

 

Kronikker

Müller, R., og  Svensen, H.: Forskere og pseudovitenskap. Aftenposten, 22.12.99.

Svensen, H., og Müller, R.: Leve vitenskapsjournalistikken? http://www.forskning.no, juli 2002.

Müller, R., og Svensen, H.: Norge – en miljøversting. http://www.forskning.no, november 2002.

Svensen, H.: Naturkatastrofene fester grepet. Ny Tid, 5. mai 2006.

Svensen, H.: Naturkatastrofenes tid. Dagbladet, 16. juni 2006.

Svensen, H.: Klima som katastrofe: Sosialt vær. Argument, 1. februar 2007.

Svensen, H.: Når klima blir katastrofe. Klassekampen, 27. februar 2007.

Svensen, H.: Masseutryddelsenes fascinerende verden. forskning.no, 30. januar 2010.

Svensen, H.: Slipp formidlingen fri. Aftenposten, 18. mars 2013. http://www.aftenposten.no/meninger/leder/Slipp-formidlingen-fri-7152871.html#.UZ0PW7VznUl

Samset, B.H. og Svensen, H.H. (2014) Forskning viser: Alt og ingenting. Morgenbladet 17.01.2014.

 

Essays og populærvitenskap

Svensen, H.H., Eriksen, T.H., Hessen, D.O. Menneskeheten er inne i en ny geologisk epoke – antropocen. Aftenposten, 03.06.2016.

Svensen, H.H., Eriksen, T.H., Hessen, D.O. En røff guide til antropocen. Nytt Norsk Tidsskrift, 2-3 2016.

Svensen, H. Vulkanutbruddene som endret alt. Aftenposten, 04.05.2016.

Svensen, H.H. (2014) Den antropocene oppvåkningen. Vagant 4/2014, side 100-111.

Svensen, H.H. (2014) Menneskets tidsalder. Samtiden 4/2014, side 30-35.

Svensen, H.H. (2014) A life of granite. Katalogen til Uddenskulptur 2014.

Svensen, H.H. (2014) Mennesker bestemmer jordens utseende. Harvest 25.09.2014.

Svensen, H.H., og Ekström, A. (2014) Katastrofen, vitenskapen og oss. Morgenbladet 03.04.2014.

Ekström A. og Svensen H.H. (2014) Så skapar vi kunskap om framtidens katastrofer. Dagens Nyheter, 02.04.2014.

Svensen, H.H., and Samset, B.H. (2014) «Jeg skal til fremtiden» Når forfattere aksjonerer. Vinduet, 1/2014.

Svensen, H.H., and Samset, B.H. (2013) Seniorsaken. Morgenbladet 02.08.2013.

Svensen, H. Hvor ble det av populærvitenskapen? Prosa, 2012.

Svensen, H. Historien om Lyngen. Norrøna Magazine Fall 2012. (in English and Norwegian)

Svensen, H. Ekspedisjonssommer. Morgenbladet, 20.07.2012.

Svensen, H. Hva du tenker på når du stirrer på stein. Morgenbladet, 06.07.2012.

Svensen, H. Hvor går turen? Morgenbladet, 27.07.2012.

Svensen, H. Lange tidsrom, store forhold. Morgenbladet, 03.08.2012.

Svensen, H. På dypt vann. Morgenbladet, 13.07.2012.

Svensen, H. Lavadrømmer. Snø & Ski, Skiforeningens medlemsmagasin. Mai 2012, side 30-31.

Svensen, H.: Alle jordens kriser. Aftenposten A-Magasinet, 2. november 2007, s. 40-46.

Svensen, H., og Müller, R.: Darwin er død, Gud lever – i Amerika. Aftenposten 9. mai 2004, s. 20-21.

Müller, R., og Svensen, H.: På sporet av den tapte tid. Klassekampen 07.04.2001, s. 28-29.

Svensen, H.: Naturhistorie, samfunn og katastrofer. Naturen 2, 2001, s. 68-72.

Svensen, H.: Helt – ikke stykkvis og delt. Naturen, 2001.

Svensen, H.: Historien er blitt større. Morgenbladet 25.08.2000.

 

Svensen, H.H. Gammel som f… Morgenbladet, 10.06.2016.

Svensen, H.H. Rapport fra fracking-fronten. Morgenbladet, 22.04.2016.

Svensen, H.H. Dagen vi alle ble japanere. Morgenbladet, 11.03.2016.

Svensen, H.H. Det ekstreme kretsløpet. Morgenbladet, 29.01.2016.

Svensen, H.H. Grønne grunnstoffer. Morgenbladet, 04.12.2015.

Svensen, H.H. Gull og grønne alger. Morgenbladet, 23.10.2015.

Svensen, H.H. Livets krystaller. Morgenbladet, 04.09.2015.

Svensen, H.H. Landskapets dynamikk. Morgenbladet, 17.07.2015.

Svensen, H.H. Massenes kraft og forskeren i deg. Morgenbladet, 21.05.2015.

Svensen, H.H. Er vi ferdig med Tambora? Morgenbladet, 10.04.2015.

Svensen, H.H. Menneskehetens bunnlinje. Morgenbladet, 19.02.2015.

Svensen, H. Jeg har sett jorden brenne. Morgenbladet, 16.01.2015.

Svensen, H. Det urolige tiåret. Morgenbladet, 19.12.2014.

Svensen, H. Mens vi venter på Mannen. Morgenbladet, 30.10.2014.

Svensen, H. Vente, forske, utbrudd. Morgenbladet, 03.10.2014.

Svensen, H. Den første olje. Morgenbladet, 29.08.2014.

Svensen, H. Nordens Venezia. Morgenbladet, 10.07.2014.

Svensen, H. Fjellet og flommen. Morgenbladet, 06.06.2014.

Svensen, H. Asparges i ursuppen. Morgenbladet, 02.05.2014.

Svensen, H. Ode til trilobitten. Morgenbladet, 21.03.2014.

Svensen, H. Hjem til vulkanen. Morgenbladet, 14.02.2014.

Svensen, H. Iskalde verdier. Morgenbladet, 10.01.2014.

Svensen, H. Gode tider ved bredden. Morgenbladet, 29.11.2013.

Svensen, H. Det vi trodde vi visste. Morgenbladet, 25.10.2013.

Svensen, H. Diamantmysteriet. Morgenbladet, 20.09.2013.

Svensen, H. Det nye Norge. Morgenbladet, 12.08.2013.

Svensen, H. Da våren eksploderte. Morgenbladet, 31.05.2013.

Svensen, H. Trærne forteller. Morgenbladet, 26.04.2013.

Svensen, H. Det ekstreme livet. Morgenbladet, 22.03.2013.

Svensen, H. Hilsen fra rommet. Morgenbladet, 22.02.2013.

Svensen, H. Bak raseriet. Morgenbladet, 08.02.2013.

Svensen, H. Til sakens kjerne. Morgenbladet, 14.12.2012.

Svensen, H. Aske over is. Morgenbladet, 16.11.2012.

Svensen, H. Besatt av vann. Morgenbladet, 2012.

Svensen, H. Skeptisk til det siste. GEO nr. 2 2012, side 51.

Svensen, H. Fører global oppvarming til utryddelse? Dagens Næringsliv, 25.02.2012.

Svensen, H. Hva skjer hvis permafrosten tiner? Dagens Næringsliv, 03.12.2012.

Svensen, H. Skandesfjellene? Dagens Næringsliv, 29.10.2011.

Hammer, Ø. og Svensen, H. Kambrium på sitt beste. GEO, september 2011, s. 51.

Svensen, H. Samtaler om jorden. GEO, juni 2011, s. 47.

Svensen, H. Dinosaurenes endelikt skaper strid. GEO, september 2010, s. 50-52.

Svensen, H. og Planke, S.: Gassutslipp kan forklare global masseutryddelse. Artikkel, GEO, februar 2009, s. 50-51.

Svensen, H. og Planke S.: Slamvulkanen LUSI skaper stridigheter. Artikkel, GEO, desember 2007, s. 44-45.

Svensen, H. og Planke S.: Global oppvarming i Jura. Artikkel, GEO, mai 2007, s. 51.

Svensen og Planke Dødelig vulkanisme. GEO, nr. 2, 2005.

Treimo, H., og Svensen, H.: Poet med blikket – et intervju med billedkunstneren Hagbart Solløs. http://www.viten.com, June 2000.

Svensen, H. og Müller, R.: Stein – et vindu til fortiden. http://www.viten.com, juni 2000.

Svensen, H.: I ruinene etter Naturkatastrofen. http://www.viten.com, november 2000.

Svensen, H.: Nytt om Arkimedes. http://www.viten.com, august 2000.

Svensen, H.: Global utforskning av havområdene i gang. http://www.viten.com, september 2000.

Svensen, H., og Müller, R.: Erindringer fra jordens barndom. http://www.viten.com, januar 2001.

Svensen, H.: Salt, liv og bakterier – et nettintervju. http://www.viten.com, februar 2001.

Foredrag om formidling og skriving

Forskningsformidling som en del av forskningsprosessen. Konferanse om forskningskommunikasjon, Tekna, 15.06.2016, Oslo.

Å skrive populærvitenskapelig. Fagforfatterstudiet ved Høgskolen i Oslo, 29.04.2016.

Skriving av masteroppgaver. Fredag 12. februar 2016: Skrivekurs (masteroppgaver) på Arkitekthøgskolen i Oslo.

Skriving av masteroppgaver. Torsdag 29. oktober 2015: Skrivekurs (masteroppgaver) på Arkitekthøgskolen i Oslo.

Forelesning om essays på et formidlingskurs for realister (Forbio-kurset) på Blindern. Onsdag 16. september 2015.

Forelesning om sosiale medier på et formidlingskurs for realister (Forbio-kurset) på Blindern. Fredag 18. september 2015.

Åtte teser for forskningsformidling. Foredrag om forskningsformidling på et seminar på Høgskolen i Østfold (for doktorgradsstudenter). Torsdag 08. oktober 2015.

Communicating science. Given at the PhD/Postdoc Day at CEES/UiO, the Norwegian Academy of Science and Letters, Oslo, 11.05.2015.

Outreach and your research career. Given at the PhD Forum at the Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo, 21.04.2015.

Popular science as part of the research project. Spring academic seminar series at the Norwegian University of Life Sciences, Ås, 20.02.2015.

How outreach can benefit your research career. Spring academic seminar series at the Norwegian University of Life Sciences, Ås, 06.03.2015.

Akademisk skriving: Hvordan skrive en masteroppgave. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, 06.03.2015.

Allmennrettet sakprosa – å håndtere eget og andres fagfelt. Fagforfatterstudiet ved Høgskolen i Oslo, 26.03.2014.

Om å skrive sakprosa for allmennmarkedet. Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo, 19.03.2014.

Outreach and research dissemination. PhD and Postdoc seminar at VISTA, the Norwegian Academy of Science and Letters, Oslo, 11.06.2013.

Den allmennrettede fagbokens utfordringer – å håndtere eget og andres fagfelt. Fagforfatterstudiet ved Høgskolen i Oslo, 20.04.2012.

Andre populærvitenskapelige foredrag (lite utvalg)

Søndag 13. september 2015: Foredrag om antropocen på Ultimafestivalen, Kulturhuset, Oslo, 19:30.

Fredag 18. september 2015: Foredrag om landskap og geologi for Oslo Døveforening, Sognsvann.

Onsdag 23. september 2015: Foredrag om vulkanutbrudd og krisetidene på 500-tallet. Et seminar arrangert av Kulturhistorisk museum, Oslo.

Tirsdag 20. oktober 2015: Foredrag om erfaringer fra forskning og formidling på et SFF-seminar arrangert av Norges forskningsråd.

Lørdag 24. oktober 2015: Landskapenes hemmeligheter. Festivaluniversitetet på Sakprosafestivalen, Litteraturhuset i Oslo. kl. 13:00.

Lørdag 24. oktober 2015Meitemark, rosiner og fluefeller. En samtale med den svenske forfatteren Fredrik Sjöberg. Sakprosafestivalen, Litteraturhuset i Oslo. Kl. 14:15-15:00.

Mandag 2. november 2015Mannen, bølgen og det farlige fjellet. Foredrag i Fredrikstad og omegn geologiforening.

Torsdag 11. september 2014: Foredrag om Antropocen på pub’en til Realistforeningen, Blindern.

Fredag 19. september 2014: Kapittelfestivalen i Stavanger. Om antropocen.

Onsdag 24. september 2014: Foredrag om naturkatastrofer for lærere i geofag. Blindern.

Lørdag 27. september 2014: Om litteratur og forskning. Litteraturhuset i Oslo, Forskningsdagene.

Tirsdag 7. oktober 2014: Forelesning i MNKOM9000 om essay. 13:15-15, Blindern.

Uken 20-25. oktober 2014: Litteraturfestivalen i Akershus. Foredrag om klima.

Torsdag 30. oktober 2014: Forelesning om geologi for lærere på faglig-pedagogisk dag, Blindern.

Søndag 2. november 2014: Det norske grunnfjellet.  Foredrag på Norsk faglitterær forenings konferanse for oversettere.

Naturkatastrofenes historie. “Fremragende aften”, Norges Forskningsråd, Oslo Konserthus, 27.09.2006.

Naturkatastrofenes historie. Litteraturfestivalen i Vestfold, 08.11.2006.

Global climate changes and mass extinctions caused by intrusive volcanism? Euroscience open forum, Munich, 17.06.2006.

Naturkatastrofenes historie. Rotary Skøyen, Oslo, 13.09.2006.

Naturkatastrofenes historie. Rotary Majorstuen, Oslo, 29.09.2006.

Naturkatastrofer og samfunn. Beredskapsforum for samfunnssikkerhet og digital samhandling, 20.11.2007, Hotel Continental, Oslo. Arrangert av Geodata AS.

Hvor galt kan det gå? Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, 12.12.2007.

Naturkatastrofer i et samfunnsperspektiv. Filosofikafeen i Fredrikstad, 17.03.2010.

From burning bushes to mud and ash: A journey through the fascinating world of volcanoes. Foredrag under julemøtet til Norsk petroleumsforening, 02.12.2010. (>300 tilhørere)

Jordens utvikling, vulkaner og feltarbeid i Sibir. Foredrag for 80 elever ved Disen skole; 20.10.2010.

Vulkaner, jordens store kriser, og hva vi fant under en ekspedisjon til det østlige Sibir. Foredrag på Homansbyen eldesenter; 29.09.2010.

Vulkaner, klima og masseutryddelser. Rotary Skøyen, 22.06.2011.

Historiske klima og miljøkatastrofer. Klimafestivalen, UiO, 21.05.2011.

Om dannelse av fjell. Fjellitteraturfestivalen på Finse. 16.10.2011.

Om vulkaner, masseutryddelser og feltarbeid i Sibir. Ullern Seniorsenter, 01.02.2012.

Da Afrika og Sør-Amerika skilte lag: Alexander du Toit og kartleggingen av kontinentene. Alfred Wegener-seminar, UiO. 08.02.2012.

Bergtatt: En bok blir til. Seniorklubben til Aschehoug Forlag. 06.03.2012.

Deltakelse på Bjørnsonfestivalen i Molde, august 2012 (invitert), samtalte med Stein P. Aasheim om fjell og litteratur.

Hovedtaler for et seminar om fjell og filosofi (Tankerangling), Dovrefjell, august 2012 (invitert).

Derfor blogger jeg. Fra forskning til forside v. 6.0, arrangert av forskning.no. 13.11.2012.

Foredrag om fjell på Ullern Seniorsenter, 21. november

Forelesning Litteraturhuset i Oslo, «Naturfag for voksne», 8. desember 2012

Dommedagsgeologi. Arrangement i kulturhuset i Tønsberg, arrangert av Tankerangling. 21.12.2012.

Jordens utvikling og dannelsen av fjellkjeder: hva er det vi ikke vet? Seminar for geografilærere arrangert av Cappelen Damm, 29.04.2013.

Norske fjell. Foredrag i kulturhuset i Molde i anledning arrangementet «Popvit». 28.01.2013.

Sakprosa som forskningsformidling. Foredrag og diskusjon ved årsmøtet til Norsk faglitterær forfatterforening, Oslo, 16.03.13.

Om klimaskepsis i akademia. Miljøstiftelsen Zero, Oslo, 09.09.2013.

Om fjell og fjellkjeder. Oslo Bokfestival, 13.09.2013.

Fjellkjeden vår. Bergen, Geologiens dag, 14.09.2013.

Forskeren som superstjerne. Litteraturhuset i Oslo. Arrangement om formidling og stipender (Kopinor), 16.09.2013.

Om fjell og fjellkjeder. Bergverksmuseet i Kongsberg, 17.09.2013.

Deep time of the Arctic. Berlin, Humboldt Universität. Arktis og naturens arkiver. 19.09.2013.

Forskeren som superstjerne. Litteraturhuset i Bergen. Arrangement om formidling og stipender (Kopinor), 24.09.2013.

Forskeren som superstjerne. Folkebiblioteket i Trondheim. Arrangement om formidling og stipender (Kopinor), 25.09.2013.

Fjell, litteratur og formidling. Pensjonistuniversitetet, Holmestrand 04.11.2013.

Foredrag om Antropocen på pub’en til Realistforeningen, Blindern. Torsdag 11. september 2014.

Samtale om antropocen-begrepet, med Audun Lindholm. Kapittelfestivalen i Stavanger. Fredag 19. september 2014.

Foredrag om naturkatastrofer for lærere i geofag, Fagpedagogisk dag, Blindern. Onsdag 24. september 2014.

Forskning og følelser. Paneldebatt med opplesning, Forskningsdagene. Fredag 26. september 2014.

Litteraturfestivalen i Akershus, foredrag og debatt om klimaendringer. Uken 20-25 2014. oktober, Asker og Ski.

Fracking: En teknologi med virkninger på høyde med mikrobrikken og potensiale til å forandre geopolitikken? Formiddagsmøte, Videnskapsakademiet; 2014-05-07

 

Bokanmeldelse

Svensen, H.: Shaky Colonialism: the 1746 Earthquake-Tsunami in Lima, Peru, and Its Long Aftermath. Reviews in History, juli 2010.

 

Forskerblogging:

 1. porespace.blogspot.com (min forskningsblogg på engelsk)
 2. forskning.no/blog/henriksvensen (siden høsten 2009)
 3. geoforskning.no/blogg (startet opp høsten 2011)
 4. kollokvium.no (2011-2013)
 5. sciencenordic.com (2012)
 6. European Association of Geochemistry (2012)

 

Bloggtekster (utvalg):

Hvordan redde verden og en stadig flatere rumpe. Forskning.no, 05.09.2009.

Conspiracy. Forskning.no, 15.09.2009.

Kill’em all. Forskning.no, 28.09.2009.

Himmelske muligheter. Forskning.no, 02.11.2009.

Budskapet som endret verden. Forskning.no, 10.11.2009.

Tok vi feil av Darwin? Forskning.no, 02.12.2009.

Noe nytt. Forskning.no, 17.02.2010.

Lyst til å bli forfatter? Forskning.no, 04.03.2010.

Katastrofenes politikk. Forskning.no, 10.03.2010.

Bokskriving på fritiden = fem år. Forskning.no, 09.11.2011.

Imaginære landskap. Forskning.no, 16.08.2011.

Bra festival, men hvor var studentene? Forskning.no, 23.05.2011.

Ideenes marked. Forskning.no, 08.04.2011.

Etter katastrofen. Forskning.no, 23.03.2011.

Er forskerbloggen et karrierehinder? Forskning.no, 17.03.2011.

Akademikerspam. Forskning.no, 14.02.2011.

Forskere på tiltalebenken? Forskning.no, 10.02.2011.

Sosiale medier? Ehh… Forskning.no, 05.01.2011.

My new mountain book: Why it took five years. Porespace.blogspot.com, 22.09.2011.

Imaginary landscapes. Porespace.blogspot.com, 17.08.2011.

My son discovers a chain of mud volcanoes near our summer house in Sweden. Porespace.blogspot.com, 10.05.2011.

After the disaster. Porespace.blogspot.com, 23.03.2011.

The nicest columnar joints ever? Porespace.blogspot.com, 09.03.2011.

The girl from Sahel. Porespace.blogspot.com, 01.03.2011.

What hit Tunguska in 1908? Porespace.blogspot.com, 16.02.2011.

Muddy encounters. Porespace.blogspot.com, 07.02.2011.

Chasing volcanic intruders on Greenland. Porespace.blogspot.com, 17.01.2011.

The wonders of winter geology. Porespace.blogspot.com, 08.01.2011.

The missing link: Geoforskning på blog. 18.10.2011. Geoforskning.no

Menneskets epoke. 21.10.11. kollokvium.no.

Hva er det med nordmenn og fjellet? 10.11.11. kollokvium.no.

De skjulte fjellene. 06.12.11. kollokvium.no

Årets høydepunkt? 06.12.2011. geoforskning.no

Vinterkvitter. 04.01.2012. geoforskning.no

Hva 56.000 skred gjør med et landskap. 27.02.2012. kollokvium.no

Naming a mountain range. 22.02.2012. Porespace.blogspot.com.

On the discovery of a new 2400 km long mountain range. 16.02.2012. Porespace.blogspot.com

Vulkaner og klimaendringer: Nye bidrag til den globale miljøhistorien. 09.02.2012. kollokvium.no.

Endringer og erindringer, skred og vulkaner. 06.01.2012. kollokvium.no.

Når kvanteturbulens og geologi forenes, kan store ting skje. Intervju av Luiza Angheluta. 16.04.2012. Kollokvium.no

Tar pulsen på klimaet. Intervju med Helge Drange. 04.05.2012. Kollokvium.no

En geolog blir førstemann på Mars. 07.01.2013. Kollokvium.no

Fjellkjedekommentarer. 11.03.2013. geoforskning.no.

 

TV (Intervjuer og deltakelse i programmer)

Løser klimagåte. TV2 Nyheter kl. 21:00, 02.06.2004.

Katastrofeforsker reiser verden rundt. NRK Østfold, 01.11.2006.

Om katastrofer, dommedag og filmen 2012. NRK1 «I kveld», 12.11.2009.

Hvorfor er det vulkaner på Island? NRK Supernytt, 22.03.2010.

Samtale om vulkanutbruddet på Island. TV2 God Morgen Norge, 22.03.2010.

Vulkanutbrudd på Island. Søndagsrevyen NRK1, 21.03.2010.

Konsekvensene av vulkanutbruddet på Island. NRK2 Aktuelt, 20.04.2010.

TV i Bulgaria (Nov. 2010): http://www.btv.bg/shows/deniat-e-prekrasen/videos/video/375758159-Denyat_e_prekrasen_Kakvo_veshtayat_prirodnite_kataklizmi.html

TV i Bulgaria (Nov. 2010):  http://bnt.bg/bg/news/view/41478/henrik_svensen_predstavi_knigata_si_ay_krajat_e_blizo_au

TV i Bulgaria (Nov. 2010)http://bnt.bg/bg/news/view/41468/knigata_krajat_e_blizo_pristigna_u_nas

TV i Bulgaria (Nov. 2010)http://video.bgnes.com/view/10857

Morgennytt, NRK1, 08:00, 30.09.2011. Om den nye boken ”Bergtatt”.

NRK Kunnskapskanalen: Viser finalen i Forsker Grand Prix, der jeg var fagdommer. Nrk.no.

TV2 God morgen Norge, 08.01.13, Navn på de norske fjellene.

TV2 God morgen Norge, 20.03.13, Fjellene i Norge og navnekonkurransen.

 

Radio (utvalg)

Underjordiske branner i Mali. NRK P2 Verdt å vite. 02.12.2003

Løser klimagåte – Feature; Kanal24; 03.06.2004.

Vulkanutbrudd kan gi svar. NRK Nordland, 03.06.2004.

Norske forskere med ny klimamodell. NRK P2 Verdt å vite 03.06.2004.

Løser klimagåte. Kanal24, 03.06.2004.

Miljøkatastrofer og massedød. Verdt å Vite, NRK P2, 01.02.2005.

Om katastrofer og samfunn. NRK P2 Sånn er livet, 05.05.2006.

Naturkatastrofer som tidens speil. P2-Akademietm, 28-30.12.2006.

Katastrofer og massedød. NRK P2 Verdt å vite, 07.09.2006.

Katastrofene og oss. P4 Før frokost, 20.05.2006.

Hva naturkatastrofer gjør med oss. NRK P2 Radioselskapet, 30.05.2006.

Gud i ekstremværet. NRK P1, Mellom himmel og jord, 01.10.2006.

Enden er nær. NRK P2 Verdt å vite, 04.05.2006.

Vulkanen Tamboras utbrudd i 1815. NRK P2, Verdt å Vite, 17.04.2007.

Om naturkatastrofer og klimaendringer. NRK P3 Osenbanden 16:30, 22.01.2007.

CO2 og paleoklima. NRK P2, Verdt å vite, 16.02.2007.

Antarktis’ skjulte fjellkjede. NRK Verdt å Vite, 04.12.2008.

Elver skaper fjell i Himalaya. NRK Verdt å Vite, 28.11.2008.

Hva skjedde på jorden for 250 millioner år siden? NRK P1 Søndagsåpent, 04.01.2009.

Om masseutryddelsen for 250 millioner år siden. NRK P2 Verdt å vite, 22.01.2009.

Våkner supervulkanen Yellowstone til live? NRK P1, Her og nå, 05.01.2009.

ABC Late Night Live (Radio), Australia, 22.04.2009: Dealing with natural disasters.

Om dannelsen av Himalaya, NRK P2 Verdt å Vite, 21.09.10.

Om vulkaner, P4, 31.07.10. 

NRK P2 Ekko, 31.05.2011. Om katastrofer og mediedekningen.

Radio Nova: Nyttårsaften hele året – om vulkaner. 11.01.2012.

NRK P1 Norgesglasset. Intervju om manglende navn på fjellene i Norge. 08.02.2012.

NRK P2 Ekko: Ny vulkansk øy i Rødehavet. 04.02.2012.

NRK P2 På livet laus: Bergtatt geolog. Intervju om forskning, fjell og populærvitenskap. 04.02.2012.

NRK P2 Radiofront. Sommerfjellet, tur til Gaustatoppen del 1. 08.07.2012.

NRK P2 Radiofront. Sommerfjellet, tur til Gaustatoppen del 2, 15.07.2012.

NRK P2 Radiofront. Sommerfjellet, tur til Gaustatoppen del 3, 22.07.2012.

NRK P2 Radiofront. Sommerfjellet, tur til Gaustatoppen del 4. 29.07.2012.

NRK P1 Mellom himmel og jord. Om fjell og deres betydning. 09.09.2012.

NRK P1. Navnekonkurranse for fjellkjeden i Norge. 01.08.2013.

NRK P2 Ekko. Artsutryddelser i menneskenes tid. 2014-11-19.

NRK P2 Ekko. De store masseutryddelsene. Del 1: Ordovicium. 2014-10-15.

NRK P1 Nitimen. Katastrofer i fjellet og situasjonen ved Mannen. 2014-10-28.

NRK P2 Ekko. Masseutryddelsen ved perm-trias-overgangen. 2014-10-28.

NRK P2 Ekko. Om masseutryddelser, grensen mellom kritt og paleogen. 2014-11-11.

NRK P2 Kulturhuset. Anmeldelse av boken «Den sjette utryddelsen» av E. Kolbert. November 2015.

 

Arrangement (deltaker og arrangør)

Svensen, H. Stand-up forsker under Forskningsdagene. Frokostkjelleren, 25. September 2008.

Deltakelse i paneldebatt om forskningsformidling. Arrangert av Norges faglitterære forening, Oslo. 14.04.2011.

Boklansering av Bergtatt i Tronsmo bokhandel, Oslo. 10.11.2011.

Fagdommer under finalen av Forsker Grand Prix 2011, Bergen

Fjellene, mennesket og vitenskapen. Samtale i Litteraturhuset mellom Svensen, Hessen og Vetlesen. 9. februar 2012.

Navnekonkurranse for den skandinaviske fjellkjeden. Igangsatt av Norsk geologisk forening etter utgivelsen av boken min (Bergtatt).

 

Anmeldelser av bøkene mine

Enden er nær:

Når verden rystes, Vårt Land; 30. mai, 2006.

Imponerende kunnskap, GEO Nr. 4; Juni, 2006.

Naturkatastrofer på tvers av landegrensene, Apollon, 6. juni, 2006.

Naturen slår tilbake, Prosa, 1. november, 2006.

Katastrofen og oss, Aftenposten; 7. mai 2006.

Enden er nær, Sunnmørsposten; 16. mai, 2006.

Når naturen løper løpsk, Fredrikstad Blad, 31. desember, 2006.

New Scientist, 15. april 2009: Review: The End is Nigh.

The Independent: 30. juli 2009: Review of “The End is Nigh”.

 

Bergtatt (utvalg):

Fredriksstad Blad: Svensen fra Bydalen gjør gull av gråstein. 15.10.2011.

Geoforskning.no & GEO: Fascinert av fjell.

Morgenbladet: Ned på grunnfjellet. 17. november 2011.

Aftenposten: Steinbra! 18. desember 2011.

Snø & Ski: Rock Aal. Snø & Ski Februar 2012.

Prosa: Svimlende høyder, grunnfjell under føttene. Februar 2012.

Magasinet Klatring: Fjellenes historie. Juni 2012.

 

Intervjuer (utvalg)

Antropocen: Det menneskelige fotavtrykk. Titan.uio.no, 15.02.2016 (intervju).

En ny epoke. Nrk.no, 14.02.2016 (intervju).

Hvor mye har vi endret jorda? Forskning.no, 06.01.2016 (intervju).

På sporet av den nye tid. Vårt Land, 28.11.2015 (intervju).

Løser klimagåten? Fredrikstad Blad, 03.06.2004.

Løste klimagåte. Apollon, 06.10.2004.

Jakter på klimakatastrofe i Sibir. Apollon, 01.12.2004.

Løser klimagåte med data fra Norskehavet. GEO – magasin for geomiljøet, 01.06.2004.

Toppforskarar: – Vil halde fram med å publisere i Nature. Uniforum, 19.08.2004.

Skaper overskrifter; GEO – et magasin for geomiljøet, 29.09.2004.

Bushen Brenner – nedenfra; forskning.no; 7. september, 2004.

Ingen slår Nature og Science. Uniforum, 09.09.2004.

Ny norsk teori om global oppvarming; forskning.no; 3. juni, 2004.

Katastrofene som endret historien. Aftenposten, 09.01.2005, side 12.

Ukens navn. Morgenbladet, 12.05.2006.

Naturkatastrofer, religion og klimaendringer. Dagbladet.no, 09.11.2006.

Idyll på randen av en katastrofe. Aftenposten, 31.07.2006.

Discovery News: Toxic gases caused world’s worst extinction, februar 2009.

Katastrofe. Stavanger Aftenblad, 26.11.2005.

Katastrofene er over oss! Forskning.no, 11.05.2006.

Katastrofegranskeren. Fredrikstad Blad, 07.05.2006.

New Scientist: Mass extinction: The Armageddon factor. Firesiders feature om forskningen min i desember 2007 (08.12.2007).

Vil vite mer om gamle klimaendringer. GEO, 01.12.2007.

Nature Geoscience: Mass extinctions: Noxiouis traps, februar 2009.

Tar pulsen på slamvulkan. Apollon, 09.09.2009.

Nature: Why big eruptions don’t always fuel mass extinctions, 12.04.2009.

Vekker oppsikt. Fredriksstad Blad, 09.01.2010, forsiden og s. 26-33.

Mener vulkansprekken på Island vokser. VG, 22.03.2010.

Nyhetsdekning i Bulgaria om Enden er nær i 2010:

http://news.bgnes.com/view/880811

http://www.klassa.bg/News/Read/article/131145_

http://www.slava.bg/news/26018.html
Nabovulkan kan få utbrudd. Fredriksstad Blad, 16.04.2010.

Dommedag på alvor. Morgenbladet, 17.10.2008.

Did monster eruptions warm the world? Science, 23. april 2010.

Vulkanutbrudd gav heftig global oppvarming. Videnskap.dk 27. april 2010.

A-Magasinet: Når enden føles nær. 18.03.2011.

Aftenposten: Forskere frykter slurvete journalister. Aftenposten 19.04.2011.

Fjell og Vidde: Fant Norges ukjente ryggrad. Fjell og Vidde nr. 1 februar 2012, s. 60-66.

Forskerforum: Skrive i stein. Forskerforum 2, 2012, s. 20-23.

GEO: Nå skal fjellkjeden få navn. GEO nr. 3, 2012.

Tønsberg Blad: Da dommedag kom til Vestfold. 21.12.2012.

Aftenposten: Forskerens hverdag. Bokspalten. 24.03.2013.

VG.no: Megavulkaner drepte halvparten av jordens arter. 23.03.2013.

Smithsonian Magazine. Ancient Earth Warmed Dramatically After a One-Two Carbon Punch. 17.12.2014.

Morgenbladet. Noe nytt under solen. 12.12.2014.

Vårt land. På sporet av den nye tid. 28.11.2015.

 

Work experience:

95-97    Assisting teacher, rock-forming processes and inorganic geochemistry

2000     Consultant for VBPR (Volcanic Basin Petroleum Research) in Oslo for 2 months, working on mudstones from the Vøring Margin, offshore Norway.

2001     Post. Doc. (1. January to 1. July) at the University of Oslo on a project focussed on interactions between volcanism and sediments in the Karoo Basin, South Africa.

2001     Researcher at VBPR from 1. July to 31. December, on a commercial project on the effects of sill intrusions in sedimentary basins.

2002     Post Doc. at the Dept. of Geology, University of Oslo, funded by a personal grant from the Norwegian Research Council (PetroForsk) for two years, on volcanism in the Karoo Basin, South Africa.

2004     Post Doc. at PGP (1. January to 1. July).

2004     Post.Doc at PGP, funded by a personal grant from the Norwegian Research Council (NFR; PetroMaks), on the project “Formation of piercement structures in sedimentary basins”.

2005-2013    Senior Researcher, PGP. Project leader on a NFR funded project on contact metamorphism.

2007-    PGP media coordinator. Project leader on a YFF-project (see Funding ID) funded by the NFR.

2009     Upgraded to Forsker 1183 (Research Professor) following a national evaluation.

2013-    Senior researcher at CEED. Group leader and media coordinator.

 

International research visits:

1998     Research visit at the School of Earth Sciences, University of Leeds, UK, in collaboration with Prof. BWD Yardley and Dr. DA Banks (duration: 8 months).

2003     Research visit at Southampton Oceanography Centre, Sedimentary Processes Group (duration: 2 months).

2008     Research visit at the Joseph Fourier University, Grenoble, France (May and June 2008).

 

Student supervision:

2002-4  M.Sci. student Siri Ann Lorentzen Sali: Petrographical and petrophysical properties of a hydrothermal vent complex in the Karoo Basin, South Africa (translated title). Dept. of Geosciences, University of Oslo, fall 2004. Co-supervisor with Bjørn Jamtveit.

2002-5  M.Sci. student Camilla Haave: Metamorphic and petrophysical effects of sill intrusions in sedimentary strata: the Karoo Basin, South Africa. PGP, University of Oslo, January 2005. Co-supervisor with Jamtveit.

06-09    PhD student Filip Nicolaisen: Numerical modelling of venting. Co-supervisor with A. Malthe-Sørenssen.

06-10  PhD student Ingrid Aarnes: Modelling contact metamorphism and gas generation.

 • PhD student Kirsten Fristad: End-Permian crater processes in the Tunguska Basin, Siberia.

2015-  PhD student Thea H. Heimdal: Geochemistry and petrography of sill-evaporite interactions.

2015-  Master student Syahreza Saidina Angkasa: Onset of volcanism on Isle of Skye, Scotland.

Awards:

 • Young Outstanding Researcher Award from the Norwegian Research Council (2007).
 • The outreach prize from the Norwegian geological society, January 2015.
 • The best Norwegian mountain book in 2012 (for Bergtatt).

Funding:

Svensen, Henrik. End-Permian environmental changes and the Siberian Traps volcanism (EPIC). ERC Starting Grant 2010 finalist, NFR funding of 8 M NOK (2012-2016).

Neumann, Planke, Malthe-Sørenssen, Svensen, Jamtveit, Marsh, Chevallier, Le Gall, & Owens: Emplacement mechanisms and magma flow in sheet intrusions in sedimentary basins. Funded by the Norwegian Research Council (NFR), 2004-2007.

Malthe-Sørenssen, Planke, Svensen, Dysthe, Jamtveit, Podladchikov: Formation of piercement structures in sedimentary basins. Funded by the NFR, 2004-2008.

Svensen, Connolly, Malthe-Sørenssen, Jamtveit, Planke, Karlsen, Dahlgren, Polozov: Hydrocarbon maturation in aureoles around sill intrusions in organic-rich sedimentary basins. Funded by the NFR, 2005-2008. Total grant: 7 M NOK.

Svensen, Henrik. Processes in volcanic basins and the implications for global warming and mass extinctions. Young Outstanding Res. grant (YFF) from the NFR 2007-2011. Formal collaborators: Planke, Jamtveit, Gisler, Corfu, Karlsen, Stordal, Isaksen, Polozov, Schmidbauer, Leanza, Kump, Huber, Elkins-Tanton, Chevallier. Total grant: 10 M NOK.

Elkins-Tanton et al. The Siberian Traps and the end-Permian Extinction: Coincidence and Causality. Funded by the NSF (USA) for the period 2008-2013. Multi-national MIT-led project with 26 PI’s and Co-PI’s. The PI at the Univ. Oslo part is H. Svensen. The total grant to the PI is 93,000 USD.

Gabrielsen, Faleide, Torsvik, Schmid, Planke, and Svensen. OMNIS (Offshore Mid-Norway: Integrated margin and basin studies). Petromaks funding from the NFR. Total grant: 10,3 M NOK. Project start: January 2012.

 

Referee assignments: Nature Geoscience, Science, PNAS, Earth and Plan. Sci. Letters, Geochimica et Cosmochim. Acta, European J. of Mineralogy, Geofluids, Geology, Geo-Marine Letters, J. of Geology, J. of Metamorphic Geology, Marine and Petroleum Geology, Mineralogy and Petrology, South African Journal of Geology, Sedimentology, Journal of Geophysical Research, G-Cubed, Basin Research, Geobiology, Applied Geochemistry, NERC proposal reviewer, Swedish Research Council reviewer, The Helmholtz Association

 

Postdocs on my projects:

 • Adriano Mazzini: Toarcian carbon isotope excursions in Argentina.
 • Stephane Polteau: Geochemistry of contact metamorphism.
 • Marco Roscher: Paleoclimate modelling of environmental crises.
 • Morgan Jones: Volcanism and the environment.

 

Scientific papers

 • Total citations: ca 3000 (Google scholar)
 • H-index: 26 

Toohey, Krüger, Sigl, Stordal, Svensen (2016) Climatic and societal impacts of a volcanic double event at the dawn of the Middle Ages. Climatic Change, 2016

Sibik, Edmonds, MacLennan, Svensen (2016) Magmas erupted during the main pulse of Siberian Traps volcanism were volatile-poor. J. Petrology, 2015.

Neumann, Svensen, Polozov, Hammer (2016) Formation of Si-Al-Mg-Ca-rich zoned magnetites in an end-Permian phreatomagmatic pipe in the Tunguska Basin, East Siberia. Geochem. Cosmochem. Acta, In review.

Fristad, Svensen, Polozov, Planke (2016) Formation and evolution of the end-Permian Oktyabrsk phreatomagmatic crater in the Tunguska Basin, Eastern Siberia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, In review.

Planke, S., Svensen, H.H., Myklebust, R., Bannister, S., Manton, B., and Lorenz, L. (2016) Geophysics and remote sensing. Advances in Volcanology. In Press.

Polteau, S., Hendriks, B.W.H., Planke, S., Ganerød, M., Corfu, F., Faleide, J.I., Midtkandal, I., Svensen, H.H., and Myklebust, R. (2016) The Early Cretaceous Barents Sea sill complex: Distribution, 40Ar/39Ar geochronology, and implications for carbon gas formation. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 441, 83-95.

Jones, M.T., Jerram, D.A., Svensen, H.H., and Grove, C. (2016) The effects of large igneous provinces on the global carbon and sulphur cycles. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 441, 4-21.

Svensen, H.H., Planke, S., Neumann, E.R., Aarnes, I., Marsh, J.S., Polteau, S., Harstad, C., and Chevallier, L. (2016) Sub-volcanic intrusions and the link to global climatic and environmental changes. Advances in Volcanology. In Press.

Polozov, A.G., Svensen, H.H., Planke, S., Grishina, S.N., Fristad, K.E., and Jerram, D.A. (2016) The basalt pipes of the Tunguska Basin (Siberia, Russia): High temperature processes and volatile degassing to the end-Permian atmosphere. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 441, 51-64.

Jerram, D.A., Svensen, H.H., Planke, S., Polozov, A.G., and Torsvik, T.H. (2016) The onset of flood volcanism in the north-western part of the Siberian traps: Explosive volcanism versus effusive lava flows. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 441, 38-50.

Aarnes, I, Planke, S., Trulsvik, M., and Svensen, H.H. (2015) Contact metamorphism and thermogenic gas generation in the Vøring and Møre basins, offshore Norway, during the Paleocene-Eocene thermal maximum. Journal of the Geological Society, London. doi: 10.1144/jgs2014-098.

Fristad, K.E., Pedentchouk, N., Roscher, M., Polozov, A., and Svensen, H. (2015) An Integrated Carbon Isotope Record of an end-Permian Crater Lake above a Phreatomagmatic Pipe of the Siberian Traps. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 428, 39-49.

Svensen, H., Polteau, S., Cawthorn, G., and Planke, S. (2015) Sub-volcanic intrusions in the Karoo Basin, South Africa. Advances in Volcanology. In Press. DOI: 10.1007/11157_2014_7

Svensen, H., Fristad, K.E., Polozov, A.G., and Planke, S. (2015) Volatile generation and release from continental large igneous provinces. In Volcanism and Global Environmental Change, p. 177-192, edited by Schmidt, Fristad and Elkins-Tanton. Cambridge University Press.

Svensen, H., Hammer, Ø., and Corfu, F. (2015) Astronomically forced cyclicity in the Upper Ordovician and U-Pb ages of interlayered tephra, Oslo Region, Norway. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 418, p. 150-159.

Senger, K., Planke, S., Polteau, S., Ogata, K., and Svensen, H. (2014) Sill emplacement and contact metamorphism in a siliciclastic reservoir on Svalbard, Arctic Norway. Norwegian Journal of Geology, v. 94, p. 155–169.

Ekström, A., and Svensen, H. (2014) Naturkatastrofer i menneskets tidsalder: Mot en tverrfaglig forståelse av antropocen-begrepet. Tidsskrift for kulturforskning v. 13, nr. 3 2014, s. 6-21. (Abstract in English, text in Norwegian)

Neumann, Svensen, Tegner, Planke, Thirlwall and Jarvis (2013) Sill and lava geochemistry of the mid-Norway and NE Greenland conjugate margins.

Corfu, F., Polteau, S., Planke, S., Faleide, JI, Svensen, H., Zayoncheck, A., and Stolbov, N. (2013) U-Pb geochronology of Cretaceous magmatism on Svalbard and Franz Josef Land, Barents Sea Large Igneous Province. Geological Magazine, DOI: 10.1017/S0016756813000162.

Pang, K-N., Arndt, N., Svensen, H., Planke, S., Polozov, A., Polteau, S., Iizuka, Y., and Chung, S-L. (2012) A petrologic, geochemical and Sr-Nd isotopic study on contact metamorphism and degassing of Devonian evaporites in the Norilsk aureoles, Siberia. Contributions to Mineralogy and Petrology, DOI: 10.1007/s00410-012-0830-9.

Leanza, H.A., Mazzini, A., Corfu, F., Llambías, E.J., Svensen, H., Planke, S., and Galland, O. (2012) The Chachil Limestone (Pliensbachian-earliest Toarcian) Neuquén Basin, Argentina: U-Pb age calibration and its significance on the Early Jurassic evolution of southwestern Gondwana. Journal of South American Earth Sciences, In Press.

Mazzini, A., Etiope, G., and Svensen, H. A new hydrothermal scenario for the 2006 Lusi eruption (Java, Indonesia). Insights from gas geochemistry and the adjacent volcanic complex. Earth and Planetary Science Letters, 317, 305-318.

Aarnes, I., Podladchikov, Y.Y., and Svensen, H. (2012) Devolatilization-induced pressure buildup: Consequences for reaction front movement and breccia pipe formations. Geofluids, doi:10.1111/j.1468-8123.2012.00368.x.

Svensen, H. (2012) Bubbles from the deep. Nature 483, 413-415, News & Views 22 March 2012.

Svensen, H., Corfu, F., Polteau, S., Hammer, Ø., and Planke, S. (2012) Rapid magma emplacement in the Karoo Large Igneous Province. Earth and Planetary Science Letters, 325-326, 1-9.

Aarnes, I, Fristad, K., Planke, S., and Svensen, H. (2011) The impact of host-rock composition on devolatilization of sedimentary rocks during contact metamorphism around mafic sheet intrusions. G-Cubed 12, Q10019.

Jamtveit, B., Kobchenko, M., Austrheim, H., Malthe-Sørenssen, A., Røyne, A., and Svensen, H. (2011) Porosity evolution and crystallization-driven fragmentation during weathering of andesite. Journal of Geophysical Research, doi:10.1029/2011JB008649.

Mazzini, A., Svensen, H., Etiope, G., Onderdonk, N., and Bank, D. (2011) Fluid origin, gas fluxes and plumbing system in the sediment-hosted Salton Sea Geothermal System (California, USA). Journal of Volcanology and Geothermal Research 205, 67-83.

Neumann, E-R., Svensen, H., Galerne, C., and Planke, S. (2011) Multistage evolution of magmas in the Karoo Large Igneous Province. Journal of Petrology 52, 959-984.

Grab, S., and Svensen, H. (2011) Rock doughnut and pothole structures of the Clarens Sandstone in the Karoo Basin, South Africa: possible links to Lower Jurassic fluid seepage. Geomorphology 131, 14-27.

Onderdonk, N., Mazzini, A., N., Shafer, L., and Svensen, H. (2011) Controls on the geomorphic expression and evolution of gryphons, mud pots, and caldera features at hydrothermal seeps in the Salton Sea Geothermal Field, southern California. Geomorphology 130, 327-342.

Roscher, M., Stordal, F., and Svensen, H. (2011) The effect of global warming and global cooling on the distribution of the latest Permian climate zones. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, In Press.

Aarnes, I., Svensen, H., Polteau, S., and Planke, S. (2011) Contact metamorphic devolatilization of shales in the Karoo Basin, South Africa, and the effects of multiple sill intrusions. Chemical Geology 281, 181-194.

Nermoen, A., Galland, O., Fristad, K., Podladchikov, Y.Y., Svensen, H., and Malthe-Sørenssen, A. Experimental and analytical modeling of piercement structures. Journal of Geophysical Research VOL. 115, B10202, doi:10.1029/2010JB007583. 

Aarnes, Svensen, Connolly, and Podladchikov. How contact metamorphism can trigger global climate changes: Modeling gas generation around igneous sills in sedimentary basins.Geochimica et Cosmochimica Acta 74, 7179-7195.

Mazzini, A., Svensen, H., Leanza, H., Corfu, F., and Planke, S. Early Jurassic shale chemostratigraphy and U-Pb ages from the Neuquen Basin (Argentina): implications for the Toarcian Oceanic Anoxic Event. Earth and Planetary Science Letters 297, 633-645.

Svensen, H., and Jamtveit, B. Metamorphic fluids and global environmental changes. Elements 6, 179-182. 

Svensen, H., Planke, S., and Corfu, F. (2010) Zircon dating ties North Atlantic gas eruptions to Eocene warming. Journal of the Geological Society 167, 433-436.

Svensen, H., Aarnes, I., Podladchikov, Y., Jettestuen, E., Harstad, C.H., and Planke, S. Sandstone dikes in dolerite sills: Evidence for high pressure gradients and sediment mobilization during solidification of magmatic sheet intrusions. Geosphere 6, 211-224.

Corfu, F., Svensen, H., Neumann, E-R., Nakrem, H.A., and Planke, S. (2010) Geochemistry and U-Pb age of mafic intrusives in central Novaya Zemlya, Arctic Russia: a Neoproterozoic magmatic arc, not a Mesozoic LIP. Terra Nova 22, 116-124.

Svensen, H., Schmidbauer, N., Roscher, M., Stordal, F., and Planke, S. (2009) Contact metamorphism, halocarbons, and environmental crises of the past. Environmental Chemistry 6, 466-471. 

Mazzini, Nermoen, Krotkiewski, Podladchikov, Planke, and Svensen (2009) Strike-slip faulting as a trigger mechanism for overpressure release by piercement structures. Implications for the Lusi mud volcano, Indonesia. Marine and Petroleum Geology 26, 1751-1765.

Svensen, H., Hammer, Ø., Mazzini, A., Onderdonk, N., Polteau, S., and Planke, S. (2009)  Dynamics of hydrothermal seeps from the Salton Sea Geothermal System (California, USA) constrained by temperature monitoring and time series analysis. Journal of Geophysical Research (Solid Earth), 114, B09201, doi:10.1029/2008JB006247.

Mazzini, A., Svensen, H., Planke, S., Guliev, I., Akhmanov, G.G., Fallick, T., and Banks, D. (2009) When mud volcanoes sleep. Marine and Petroleum Geology 26, 1704-1715.

Svensen, H., Planke, S., Polozov, A., Schmidbauer, N., Corfu, F., Podladschikov, Y., and Jamtveit, B. (2009) Siberian gas venting and the end-Permian environmental crisis.Earth and Planetary Science Letters, 277, 490-500.

Mazzini, A., Ivanov, M.K., Nermoen, A., Bahr, Bohrman, G., Svensen, H., and Planke, S. (2008) Complex plumbing systems in the near subsurface: Geometries of authigenic carbonates from Dolgovskoy Mound (Black Sea) constrained by analogue experiments. Marine and Petroleum Geology 25, 457-472.

Svensen, H., Bebout, G., Kronz, A., Li, L., Planke, S., Chevallier, L., and Jamtveit, B. (2008) Nitrogen geochemistry as a tracer of fluid flow in a hydrothermal vent complex in the Karoo Basin, South Africa. Geochimica et Cosmochimica Acta 72, 4929-4947.

Svensen, H., Karlsen, D.A., Sturz, A, Backer-Owe, K., Banks, D.A., and Planke, S. (2007) Processes controlling water and hydrocarbon composition in seeps from the Salton Sea Geothermal System, California, USA. Geology 35, 85-88.

Svensen, H., Planke, S., Chevallier, L., Malthe-Sørenssen, A., Corfu, B., and Jamtveit, B. (2007) Hydrothermal venting of greenhouse gases triggering Early Jurassic global warming. Earth and Planetary Science Letters 256, 554-566.

Mazzini, A., Svensen, H., Akhmanov, G.G., Aloisi, G., Planke, S., Malthe-Sørenssen. A., and Istadi, B. (2007) Triggering and dynamic evolution of the LUSI mud volcano, Indonesia. Earth and Planetary Science Letters 261, 375-388.

Hovland, M., & Svensen, H. (2006) Submarine pingoes: Indicators of shallow gas hydrates in a pockmark at Nyegga, Norwegian Sea. Marine Geology 228, 15-23.

Svensen, H.,  Jamtveit, B., Planke, S., and Chevallier, L. (2006) Structure and evolution of hydrothermal vent complexes in the Karoo Basin, South Africa. J. Geol. Soc. London 163, 671-682.

Mazzini, A., Svensen, H., Hovland, M. & Planke, S. (2006) Comparison and implications from strikingly different autigenic carbonates in a Nyegga complex pockmark, G11, Norwegian Sea.  Marine Geology.

Hovland, M., Svensen, H., Forsberg, C. F., Johansen, C. Fichler, H., Fosså, J. H., Jonsson, R., and Rueslåtten H. (2005) Complex pockmarks with carbonate-ridges off mid-Norway: products of sediment degassing. Marine Geology 218, 191-206.

Svensen, H.,  Planke, S., Malthe-Sørenssen, A., Jamtveit, B., Myklebust, R., Eidem, T., and Rey, S. S. (2004) Release of methane from a volcanic basin as a mechanism for initial Eocene global warming. Nature, 429, 542-545.

Jamveit, B., Svensen, H., Podladchikov, J.J., and Planke, S. (2004) Hydrothermal vent complexes associated with sill intrusions in sedimentary basins. Geol. Soc. London, Spec. Publ. 234, 233-241.

Malthe-Sørenssen, A., Planke, S., Svensen, H., and Jamtveit, B. (2004) Modelling sill emplacement. Geol. Soc. London, Spec. Publ. 234, 215-227.

Svensen, H., Dysthe, D. K., Bandlien, E. H., Sacko, S., Coulibaly, H., and Planke, S. (2003) Subsurface fires in Mali: refutation of the active volcanism hypothesis in West Africa. Geology, 31, p. 581-584.

Svensen, H., Planke, S., Jamtveit, B., and Pedersen, T. (2003) Seep carbonate formation controlled by hydrothermal vent complexes: a case study from the Vøring volcanic basin, the Norwegian Sea. Geo-Marine Letters 23, 351-358.

Planke, S., Svensen, H., Hovland, M., Banks, DA., and Jamtveit, B. (2003) Mud and fluid migration in active mud volcanoes in Azerbaijan. Geo-Marine Letters 23, 258-268.

Svensen, H., Jamtveit, B., Banks, D. A., and Austrheim, H. (2001) Halogen contents of eclogite-facies fluid inclusions and minerals: Caledonides, western Norway. Journal of Metamorphic Geology 19, p. 165-178.

Svensen, H., Jamtveit, B., Banks, D. A., and Karlsen, D. (2001) Fluids and halogens at the diagenetic-metamorphic boundary: Evidence from veins in continental basins, western Norway. Geofluids 1, p. 53-70.

Svensen, H., Jamtveit, B., Yardley, B.W.D., Engvik, A.K., Austrheim, H., and Broman, C. (1999) Lead and Bromine enrichment in eclogite facies fluids: Extreme fractionation during lower-crustal hydration. Geology, 27, p. 467-470.

Svensen, H., and Jamtveit, B. (1998) Contact metamorphism of shales and carbonates from the Grua area, the Oslo rift, Norway: a phase petrological study. Norwegian Journal of Geology, 78, p. 81-98.

 

Advertisements