Talks

Here is a picture from a talk I gave in 2006 to 1100 people during the NFR Fremragende aften in Oslo Concert House.

Here is a picture from a talk I gave in 2006 to 1100 people during the NFR Fremragende aften in Oslo Concert House.

 

Talks about outreach and writing:

 

Communicating science: Why bother? Foredrag på talentprogrammet for forskere ved NMBU, Ås,  03.11.2017, Oslo.

Hvordan skrive masteroppgave. Foredrag på NTNU for masterstudenter i realfag, arrangert av Tekna. 25.10.2017, Trondheim.

Peptalk om forskningsformidling. Seminar om forskningskommunikasjon for forskere ved Univ. Oslo, 17.01.2016, Soria Moria hotell, Oslo.

Forskningsformidling som en del av forskningsprosessen. Konferanse om forskningskommunikasjon, Tekna, 15.06.2016, Oslo.

Å skrive populærvitenskapelig. Fagforfatterstudiet ved Høgskolen i Oslo, 29.04.2016.

Master writing. Fredag 12. februar 2016: Skrivekurs (masteroppgaver) på Arkitekthøgskolen i Oslo.

Master thesis writing. Torsdag 29. oktober 2015: Skrivekurs (masteroppgaver) på Arkitekthøgskolen i Oslo.

The essay. Forelesning om essays på et formidlingskurs for realister (Forbio-kurset) på Blindern. Onsdag 16. september 2015.

Social media. Forelesning om sosiale medier på et formidlingskurs for realister (Forbio-kurset) på Blindern. Fredag 18. september 2015.

Åtte teser for forskningsformidling. Foredrag om forskningsformidling på et seminar på Høgskolen i Østfold (for doktorgradsstudenter). Torsdag 08. oktober 2015.

Communicating science. Given at the PhD/Postdoc Day at CEES/UiO, the Norwegian Academy of Science and Letters, Oslo, 11.05.2015.

Outreach and your research career. Given at the PhD Forum at the Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo, 21.04.2015.

Popular science as part of the research project. Spring academic seminar series at the Norwegian University of Life Sciences, Ås, 20.02.2015.

How outreach can benefit your research career. Spring academic seminar series at the Norwegian University of Life Sciences, Ås, 06.03.2015.

Akademisk skriving: Hvordan skrive en masteroppgave. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, 06.03.2015.

Allmennrettet sakprosa – å håndtere eget og andres fagfelt. Fagforfatterstudiet ved Høgskolen i Oslo, 26.03.2014.

Om å skrive sakprosa for allmennmarkedet. Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo, 19.03.2014.

Outreach and research dissemination. PhD and Postdoc seminar at VISTA, the Norwegian Academy of Science and Letters, Oslo, 11.06.2013.

Den allmennrettede fagbokens utfordringer – å håndtere eget og andres fagfelt. Fagforfatterstudiet ved Høgskolen i Oslo, 20.04.2012.

 

Talks about my science and books (oudated selection…):

 

2015

Søndag 13. september: Foredrag om antropocen på Ultimafestivalen, Kulturhuset, Oslo, 19:30.

Fredag 18. september: Foredrag om landskap og geologi for Oslo Døveforening, Sognsvann.

Onsdag 23. september: Foredrag om vulkanutbrudd og krisetidene på 500-tallet. Et seminar arrangert av Kulturhistorisk museum, Oslo.

 

2014

Foredrag om Antropocen. Realistforeningen, Blindern. Torsdag 11. september 2014.

Samtale om antropocen-begrepet, med Audun Lindholm. Kapittelfestivalen i Stavanger. Fredag 19. september 2014.

Foredrag om naturkatastrofer for lærere i geofag, Fagpedagogisk dag, Blindern. Onsdag 24. september 2014.

Forskning og følelser. Paneldebatt med opplesning, Forskningsdagene. Fredag 26. september 2014.

Klimaendringer. Litteraturfestivalen i Akershus, foredrag og debatt om klimaendringer. Uken 20-25 2014. oktober, Asker og Ski.

Norsk natur. Foredrag på Norsk faglitterær forenings konferanse for oversettere. Søndag 2. november 2014.

Fracking. Formiddagsmøte, Videnskapsakademiet, 07.05.2014.

2013

Jordens utvikling og dannelsen av fjellkjeder: hva er det vi ikke vet? Seminar for geografilærere arrangert av Cappelen Damm, 29.04.2013.

Norske fjell. Foredrag i kulturhuset i Molde i anledning arrangementet «Popvit». 28.01.2013.

Sakprosa som forskningsformidling. Foredrag og diskusjon ved årsmøtet til Norsk faglitterær forfatterforening, Oslo, 16.03.13.

Om klimaskepsis i akademia. Miljøstiftelsen Zero, Oslo, 09.09.2013.

Om fjell og fjellkjeder. Oslo Bokfestival, 13.09.2013.

Fjellkjeden vår. Bergen, Geologiens dag, 14.09.2013.

Forskeren som superstjerne. Litteraturhuset i Oslo. Arrangement om formidling og stipender (Kopinor), 16.09.2013.

Om fjell og fjellkjeder. Bergverksmuseet i Kongsberg, 17.09.2013.

Deep time of the Arctic. Berlin, Humboldt Universität. Arktis og naturens arkiver. 19.09.2013.

Forskeren som superstjerne. Litteraturhuset i Bergen. Arrangement om formidling og stipender (Kopinor), 24.09.2013.

Forskeren som superstjerne. Folkebiblioteket i Trondheim. Arrangement om formidling og stipender (Kopinor), 25.09.2013.

Fjell, litteratur og formidling. Pensjonistuniversitetet, Holmestrand 04.11.2013.

Fjell, litteratur og formidling. Pensjonistuniversitetet, Sandefjord 12.11.2013.

2012

Om vulkaner, masseutryddelser og feltarbeid i Sibir. Ullern Seniorsenter, 01.02.2012.

Da Afrika og Sør-Amerika skilte lag: Alexander du Toit og kartleggingen av kontinentene. Alfred Wegener-seminar, UiO. 08.02.2012.

Bergtatt: En bok blir til. Seniorklubben til Aschehoug Forlag. 06.03.2012.

Fjell og litteratur. Deltakelse på Bjørnsonfestivalen i Molde, august 2012 (invitert), samtalte med Stein P. Aasheim om fjell og litteratur.

Fjellenes verden. Hovedtaler for et seminar om fjell og filosofi (Tankerangling), Dovrefjell, august 2012 (invitert).

Derfor blogger jeg. Fra forskning til forside v. 6.0, arrangert av forskning.no. 13.11.2012.

Fjell og fjellkjeder. Foredrag om fjell på Ullern Seniorsenter, 21. november

Geologi og verden. Forelesning Litteraturhuset i Oslo, «Naturfag for voksne», 8. desember 2012

Dommedagsgeologi. Arrangement i kulturhuset i Tønsberg, arrangert av Tankerangling. 21.12.2012.

2011

Vulkaner, klima og masseutryddelser. Rotary Skøyen, 22.06.2011.

Historiske klima og miljøkatastrofer. Klimafestivalen, UiO, 21.05.2011.

Om dannelse av fjell. Fjellitteraturfestivalen på Finse. 16.10.2011.

2010

Naturkatastrofer i et samfunnsperspektiv. Filosofikafeen i Fredrikstad, 17.03.2010.

From burning bushes to mud and ash: A journey through the fascinating world of volcanoes. Foredrag under julemøtet til Norsk petroleumsforening, 02.12.2010. (>300 tilhørere)

Jordens utvikling, vulkaner og feltarbeid i Sibir. Foredrag for 80 elever ved Disen skole; 20.10.2010.

Vulkaner, jordens store kriser, og hva vi fant under en ekspedisjon til det østlige Sibir. Foredrag på Homansbyen eldesenter; 29.09.2010.

2007

Naturkatastrofene med betydning for vår tid. Bjørnegildet, Universitetet i Oslo, 14.02.2007.

Hvor galt kan det gå? Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, 12.12.2007.

Naturkatastrofer og samfunn. Beredskapsforum for samfunnssikkerhet og digital samhandling, 20.11.2007, Hotel Continental, Oslo. Arrangert av Geodata AS.

 

2006

Global climate changes and mass extinctions caused by intrusive volcanism? Euroscience open forum, Munich, 17.06.2006.

Naturkatastrofenes historie. Rotary Skøyen, Oslo, 13.09.2006.

Naturkatastrofenes historie. “Fremragende aften”, Norges Forskningsråd, Oslo Konserthus, 27.09.2006.

Naturkatastrofenes historie. Rotary Majorstuen, Oslo, 29.09.2006.

Naturkatastrofenes historie. Litteraturfestivalen i Vestfold, 08.11.2006.

Selection of scientific talks (invited):

Hydrothermal vents and patterns of fluid migration in weakly consolidated sediments. The 15th Kongsberg Seminar, Mai 2002.

Mineralogical-Geological Museum, University of Oslo. February 2003. Subsurface fires in Mali and active volcanism volcanism in West Africa.

Hydrothermal vents, mud volcanoes and fluid expulsion through layered porous media.The 16th Kongsberg Seminar 2003.

Magmatism in sedimentary basins: from catastrophic processes to long term effects. Southampton School of Oceanography, Sedimentary Processes Group. 21/10/03.

Gjennom tre verdensdeler på jakt etter analoger til vent-kompleksene i Møre/Vøring bassenget. Given at the Norwegian Geological Society, Oslo, 18/03/04.

Løsning på klimagåte funnet i Norskehavet – et foredrag om hvordan vulkanisme kan endre jordens klima. Given at the Norwegian Geological Society, Stavanger, 29/09/04.

Klimaforandringer forårsaket av siller, sedimenter og pipestrukturer: en ny teori for sammenhengen mellom vulkanprovinser og klima. Given at the Norwegian Geological Society, Trondheim, 02/12/04.

Piercement structures and fluid migration in sedimentary basins. University of Tromsø, 30. May 2005.

Løsning på global klimagåte funnet i Norskehavet; en ny teori for hvordan vulkanisme kan endre jordens klima. Norwegian Academy of Science, Trondheim, 14/11/05.

Global climate changes and mass extinctions caused by intrusive volcanism? WUN horizons in earth science systems, 8 Febr. 2006. (video conference seminar broadcasted at universities in the UK, the Netherlands, Norway and the USA).

Global climate changes and mass extinctions caused by intrusive volcanism? Euroscience open forum, Munich, 17 June.

Branner som geologisk prosess. Geological Society of Norway, Oslo, 2. November 2006.

Large igneous provinces, volcanic basins, and rapid environmental changes. 22. mai 2007, University of Cambridge, UK.

Global warming and mass extinctions: What do we know from the geological record? 26. October 2007, Department of Astrophysics, University of Oslo.

Årsakene til global oppvarming og masseutryddelser i jordens historie. Oslo Geofysikeres Forening julemøte, 4. desember 2007, Vitenskapsakademiet, Oslo.

Hvor galt kan det gå? Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, 12. desember 2007.

New perspectives on Large igneous provinces and environmental crises. Grenoble, University Joseph Fourier, 8 January 2008.

Global environmental crises caused by sill emplacement and contact metamorphism in sedimentary basins. PetroBras, Rio de Janeiro, 26 March 2008.

Sill emplacement and contact metamorphism in the Vøring Basin during formation of the North Atlantic Volcanic Province and the implications for the PETM climate change. Keynote lecture, The 33rd International Geological Congress, Session on the evolution of the NE Atlantic, Oslo, 7. August 2008.

Årsaker til global oppvarming og masseutryddelser i jordens historie. Norsk Geofysiker Forening, Geilo, 18. September 2008.

Sill emplacement, contact metamorphism, and gas venting in the Vøring Basin during formation of the North Atlantic Volcanic Province and the implications for the PETM climate change. Keynote lecture, Subsurface remobilization and fluid flow in sedimentary basins, Geol Soc London, October 20, 2008.

Jordens indre og raske endringer i karbonkretsløpet. Vinterkonferansen, Norsk Geologisk Forening, Bergen, 13. Januar 2009.

Jordens indre og raske endringer i karbonkretsløpet. Universitets aula, Oslo sentrum, lørdag 7. februar 2009. Arrangert av Naturhistorisk museum i Oslo.

Natural emissions of halocarbons and the end-Permian environmental crisis. Invited talk at a seminar in Oberjoch, Germany, arranged by the German Research Foundation financed group Haloproc (environmental chemistry).

Naturens rolle i naturkatastrofer: Geologiske og historiske betraktninger. Workshop i katastrofedramaturgier, Univ. Oslo, 31.05.2011.

Fluid venting and climate effects of Large Igneous Provinces. The Kongsberg Seminar, 13.05.2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s