Von Buch, 1811
Kjerulf, 1865
Bjørlykke, 1898
Brøgger & Schetelig, 1900