Vår tidsalder – og min første fagartikkel på norsk

henrik_svensen

Jeg har skrevet om antropocen-begrepet en rekke steder i løpet av 2014. Først et essay i Morgenbladet, skrevet sammen med den svenske historikeren Anders Ekström – og nå i desember har vi en fagartikkel på trykk om samme tema i Tidsskrift for kulturforskning. I den artikkelen undersøker vi periodiseringen av tid innen våre respektive fagfelt, og forsøker å stake ut en tverrfaglig kurs for hvordan man kan forstå antropocen. Tittelen på arbeidet er «Naturkatastrofer i menneskets tidsalder: Mot en tverrfaglig forståelse av antropocen-begrepet». Continue reading “Vår tidsalder – og min første fagartikkel på norsk”

Arctic volcanism in the Cretaceous

Fieldwork on Svalbard - searching for volcanic rock during winter. People: Sverre and Ellen Planke, Stephane Polteau and Ivar Midtkandal.
Fieldwork on Svalbard – searching for volcanic rocks in -10 C. People: Sverre and Ellen Planke, Stephane Polteau and Ivar Midtkandal.

We have a new paper out in Geological Magazine that presents new U-Pb ages of sills and tuff from Svalbard and Franz Josef Land. You can read the abstract below. The picture shows the fieldwork we did on Svalbard in April 2010. Continue reading “Arctic volcanism in the Cretaceous”