Essays

 

Svensen, H.H. (2014) Den antropocene oppvåkningen. Vagant 4/2014, side 100-111.

Svensen, H.H. (2014) Menneskets tidsalder. Samtiden 4/2014, side 30-35.

Svensen, H.H. (2014) A life of granite. Katalogen til Uddenskulptur 2014.

Svensen, H.H. (2014) Mennesker bestemmer jordens utseende. Harvest 25.09.2014.

Svensen, H.H., og Ekström, A. (2014) Katastrofen, vitenskapen og oss. Morgenbladet 03.04.2014.

Ekström A. og Svensen H.H. (2014) Så skapar vi kunskap om framtidens katastrofer. Dagens Nyheter, 02.04.2014.

Svensen, H.H., and Samset, B.H. (2014) «Jeg skal til fremtiden» Når forfattere aksjonerer. Vinduet, 1/2014.

Svensen, H.H., and Samset, B.H. (2013) Seniorsaken. Morgenbladet 02.08.2013.

Svensen, H. Hvor ble det av populærvitenskapen? Prosa, 2012.

Svensen, H. Historien om Lyngen. Norrøna Magazine Fall 2012. (in English and Norwegian)

Svensen, H. Ekspedisjonssommer. Morgenbladet, 20.07.2012.

Svensen, H. Hva du tenker på når du stirrer på stein. Morgenbladet, 06.07.2012.

Svensen, H. Hvor går turen? Morgenbladet, 27.07.2012.

Svensen, H. Lange tidsrom, store forhold. Morgenbladet, 03.08.2012.

Svensen, H. På dypt vann. Morgenbladet, 13.07.2012.

Svensen, H. Lavadrømmer. Snø & Ski, Skiforeningens medlemsmagasin. Mai 2012, side 30-31.

Svensen, H.: Alle jordens kriser. Aftenposten A-Magasinet, 2. november 2007, s. 40-46.

Svensen, H., og Müller, R.: Darwin er død, Gud lever – i Amerika. Aftenposten 9. mai 2004, s. 20-21.

Müller, R., og Svensen, H.: På sporet av den tapte tid. Klassekampen 07.04.2001, s. 28-29.

Svensen, H.: Naturhistorie, samfunn og katastrofer. Naturen 2, 2001, s. 68-72.

Svensen, H.: Helt – ikke stykkvis og delt. Naturen, 2001.

Svensen, H.: Historien er blitt størreMorgenbladet 25.08.2000.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s