Antropocen

Her er mine tekster, foredrag og intervjuer om antropocen.

 

Svensen, H.H. Om antropocen. Foredrag og samtale med Sunniva Stokken. Sted: BOA (Billedkunstere i Oslo og Akershus). Hansketorget, Oslo. 04.09.2018.

Svensen, H.H. The antropocene concept and humans as a geological process. Foredrag ved et PGP-arrangement i Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo. 08.12.2017.

Svensen, H.H. Antropocen og den dype tiden. Foredrag ved faglig-pedagogisk dag ved Univ. Oslo. 02.10.2017.

Svensen, H.H. Dette bør du vite om menneskets tidsalder. Foredrag ved Drammen folkeakademi. 30.08.2017.

Svensen, H.H. Hva er antropocen? Foredrag ved Earth Hour-markeringen på Granavollen, Hadeland. 25.03.2017.

Svensen, H.H. En røff guide til antropocen. Foredrag ved årsmøtet til Hadeland museumslag, Hadeland. 21.03.2017.

Svensen, H.H. En røff guide til antropocen. Foredrag arrangert av Norsk geologisk forening, holdt i Realfagsbiblioteket, Universitetet i Oslo. 02.02.2017.

Hvor mye veier alt vi har laget? Vårt Land, 09.12.2016 (interjvu).

Svensen, H.H. Fra holocen til antropocen? Foredrag med debatt, arrangert av Human-Etisk Forbund. Litteraturhuset i Oslo, 16.11.2016.

Svensen, H.H. Antropocen og menneskets tidsalder. NRKP1 Østlandssendingen, 08.11.2016.

Svensen, H.H. Fem tegn på at vi har skapt en ny tidsalder. VGTV, 27.10.2016.

Svensen, H.H. På vei mot epokeskifteMorgenbladet, 29.07.2016.

Svensen, H.H., Eriksen, T.H., og Hessen, D.O. (2016) Menneskeheten er inne i en ny geologisk epoke – antropocen. Aftenposten, 03.06.2016.

Svensen, H.H., Eriksen, T.H., og Hessen, D.O. (2016) En røff guide til antropocen. Nytt Norsk Tidsskrift 2016, volum 33.(1-2) s. 71-83.

Svensen, H.H. (2016) Menneskets tidsalder. Foredrag på årsmøtet til Miljøringen, et nettverk for forurensning av grunn og sedimenter. Oslo, 14.03.2016.

Antropocen: Det menneskelige fotavtrykk. Titan.uio.no, 15.02.2016 (intervju).

En ny epoke. Nrk.no, 14.02.2016 (intervju).

Hvor mye har vi endret jorda? Forskning.no, 06.01.2016 (intervju).

På sporet av den nye tid. Vårt Land, 28.11.2015 (intervju).

Svensen, H.H. (2015) Anthropocene, or the age of man. Ultimafestivalen, 18.09.2015.

Svensen, H.H. (2015) Menneskets tidsalder. Naturfag, 1/2015.

Svensen, H.H. (2015) Menneskehetens bunnlinje. Morgenbladet, 19.02.2015.

Svensen, H.H. (2014) Den antropocene oppvåkningen. Vagant 4/2014, side 100-111.

Svensen, H.H. (2014) Menneskets tidsalder. Samtiden 4/2014, side 30-35.

Ekström, A., and Svensen, H. (2014) Naturkatastrofer i menneskets tidsalder: Mot en tverrfaglig forståelse av antropocen-begrepet. Tidsskrift for kulturforskning vol. 13, nr. 3 2014, s. 6-21.

Svensen, H.H. (2014) Mennesker bestemmer jordens utseende. Harvest 25.09.2014.

Intervju om artsutryddelser i menneskenes tid, NRKP2, Ekko, 19.11.2014.

Svensen, H.H. (2014) Foredrag om Antropocen på pub’en til Realistforeningen, Blindern. Torsdag 11. september.

Svensen, H.H., og Ekström, A. (2014) Katastrofen, vitenskapen og oss. Morgenbladet 03.04.2014.

Svensen, H.H. (2011) Menneskets epoke. 21.10.2011. kollokvium.no.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s