kompass

De siste to årene har jeg vært med på å skrive lærebok i geografi for videregående skole. Det har vært utfordrende og krevende, for en ny bok må så klart være nyskapende, tilpasset den nye læreplanen, kreativ, grundig, interessant og forholde seg til tradisjonene i faget og de store, pågående omveltningene i samfunnet og naturen. Det har vært flott å skrive boka sammen med Hans Græsli, Alex Aga Schioldborg og Kristin Schanz.

For mer informasjon, se: https://www.gyldendal.no/vgs/Kompass

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s