Monthly Archives: September 2018

Seks år som skribent i Morgenbladet

mb

Jeg har nå vært skribent i spalten Forskningsfronten i seks år. Målet har vært å dekke temaer fra hele bredden av det geovitenskapelige feltet. Den nyeste saken jeg skrev handler og regn og jordskred. Continue reading

Advertisements