henrik_svensen

Jeg har skrevet om antropocen-begrepet en rekke steder i løpet av 2014. Først et essay i Morgenbladet, skrevet sammen med den svenske historikeren Anders Ekström – og nå i desember har vi en fagartikkel på trykk om samme tema i Tidsskrift for kulturforskning. I den artikkelen undersøker vi periodiseringen av tid innen våre respektive fagfelt, og forsøker å stake ut en tverrfaglig kurs for hvordan man kan forstå antropocen. Tittelen på arbeidet er «Naturkatastrofer i menneskets tidsalder: Mot en tverrfaglig forståelse av antropocen-begrepet».

Min første fagartikkel om geologi ble utgitt i 1998 i Norsk geologisk tidsskrift, men ble skrevet på engelsk. Nå, 16 år senere, har jeg altså skrevet en fagartikkel på norsk for første gang.

Antropocen-tesen er sammensatt og fortsatt lite utforsket. I de siste utgavene av Samtiden (pdf) og Vagant har jeg undersøkt flere sider av det antropocene, både geologiske og kulturelle aspekter.

Her er en kort oppsummering av de formelle geologiske forholdene som har med vår tid å gjøre. Geologisk tid deles inn i eoner, æraer, perioder, epoker og stadier. Den internasjonale stratigrafiske kommisjonen har det formelle ansvaret for inndelingene.

Vi lever i:

  • Det fanerozoiske eonet (de siste 541 millioner år, definert av den utrolige diversiteten av liv som oppstod i kambrium)
  • Den kenozoiske æraen (de siste 66 millioner år, definert av meteorittnedslaget i Mexico som forårsaket en av de største masseutryddelsene vi kjenner)
  • Den kvartære perioden (de siste 2,58 millioner år, da istidene startet på den nordlige halvkule)
  •  Den holocene epoken (de siste 11.700 årene, fra slutten av kuldeperioden yngre dryas)
  •  Og for ikke å glemme: det er straks 2015 år siden Kristi fødsel
  •  Vår egen tid (de siste ca. 100 år): antropocen

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s